Persondatapolitik

Book room
Vänligen välj hotell
Vänligen välj ankomst
Vänligen välj avresa
1 rum, rum, 1 vuxna vuxen barn kid
Rum 1
Vuxna
Barn (3-12 år)
Barn (0-2 år)

Barn under 3 år bor gratis

Rum 2
Vuxna
Barn (3-12 år)
Barn (0-2 år)

Barn under 3 år bor gratis

Rum 3
Vuxna
Barn (3-12 år)
Barn (0-2 år)

Barn under 3 år bor gratis

Rum 4
Vuxna
Barn (3-12 år)
Barn (0-2 år)

Barn under 3 år bor gratis

Rum 5
Vuxna
Barn (3-12 år)
Barn (0-2 år)

Barn under 3 år bor gratis

We will soon be transitioning to our new website. Therefore, you might experience being forwarded to the new booking portal.

Kvalité är en av Zleep Hotels kärnvärderingar, och det gäller också såklart säkerheten för våra gäster, kunder och medarbetare – inte bara på hotellen, men också när det kommer till att skydda personupplysningar. Med följande politik önskar Zleep Hotels att kartlägga hur verksamheten hanterar dina personupplysningar.

 1. Dataansvarig
 2. Hur samlar Zleep in personupplysningar?
 3. Vilken information samlar Zleep in?
 4. Onlineköp med kreditkort
 5. Vad är anledningen till insamlingen
 6. Den juridiska grundlagen för behandlingen
 7. Dina rättigheter
 8. Återkallelse av godkännande
 9. Om du ansöker till ett jobb hos Zleep
 10. Lagringssäkerhet
 11. Cookies
 12. Kontakt

1. Dataansvarig

Zleep Hotels driver hotell och hanterar data i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Zleep Hotels levererar en rad tjänster där det för var och en gäller särskilda villkor och betingelser. Beställer du en av våra tjänster behöver vi behandla personupplysningar som omfattar dina kontaktupplysningar och betalningsupplysningar, se mer under punkt 3.

2. Hur samlar Zleep in personupplysningar?

Persondata samlas in under flera olika omständigheter:

 • När du köper eller ber om tillgång till en av Zleep Hotels tjänster
 • Från personer som agerar åt dina vägnar
 • När det gäller ett samarbetsavtal, t.ex. företagsavtal
 • Via browser cookies (se mer under punkt 11)
 • Från sociala medier, reklam- och analysleverantörer* samt offentliga register
 • Via TV-övervakning*

*Vi samarbetar med zenloop GmbH, Erich-Weinert-Straße 145, 10409 Berlin. Zenloop är en business-to-business software-as-a-service-plattform som låter oss samla in och analysera feedback från våra kunder genom olika kanaler. Detta gör det möjligt för oss att anpassa och förbättra våra tjänster till kundens behov. Dessutom samlar zenloop in dina enkätsvar. Du kan hitta mer information om detta i zenloops integritetspolicy. Om du deltar i en undersökning via hemsidan lagrar zenloop din IP-adress i tre månader, varefter den anonymiseras.

**TV-övervakning är uppsatt i de gemensamma utrymmena på Zleep hotellen. Som utgångspunkt finns de alltså vid hotellens ingång, samt i personalområden i receptionen och baren. Dessa är uppsatta för att för att skapa trygghet för både personalen och gästerna.

3. Vilken information samlar Zleep in?

Zleep Hotels samlar bland annat in följande upplysningar:

 • Namn, adress, telefonnummer, e-mail och födelsedatum
 • Kreditkortsupplysningar (se mer under punkt 4)
 • Demografisk information
 • Köphistorik
 • Feedback genom våra kundundersökningar
 • Feedback genom digitala tävlingar
 • Feedback på sociala medier och andra digitala plattformar
 • Browserinformation
 • Upplysningar om din verksamhet och relevanta kontaktpersoner

Zleep Hotels får vid några tillfällen ytterligare information från tredje parter, t.ex. arbetsgivare, samarbetspartners och gruppledare. Det är den tredje partens ansvar att informera och involvera gäster om Zleep Hotels villkor.

4. Onlineköp med kreditkort

Zleep Hotels använder Dansk Internet Betalnings System (DIBS) till behandling av köp och betalning med kreditkort. DIBS är certifierat av Pengeinstitutternes Betalings System (PBS).

Utöver reservationen av själva köpet, används de angivna upplysningarna endast när du kontaktar oss med frågor eller om ett fel har skett med hänsyn till bokningen.

5. Vad är anledningen till insamlingen?

Zleep Hotels samlar bara in data som är nödvändig för syftet av tjänsten som gäller. Det är därför den individuella servicen som avgör persondatan som samlas in och av vilket syfte. Syftet kan vara en eller flera av följande:

 • Behandling av din reservation
 • Kontakt med dig innan/under/efter din vistelse
 • Utveckling av tjänster
 • Anpassning av kommunikation och marknadsföring
 • Analys av användarbeteende
 • Uppfyllande av lagstiftning

6. Den juridiska grundlagen för behandlingen

Zleep Hotels behandlar dina personupplysningar för att hålla sig till ett kontrakt. Det kan vara i förbindelse med ett hotellbesök, en gruppbokning och ett samarbetsavtal. Zleep Hotels behandlar också dina personupplysningar, för att genomföra vissa handlingar på din begäran.

Behandling kan också ske med anledning av ett legitimt intresse från Zleep Hotels vägnar, till för ex. statistik, kundundersökningar, intressebaserad marknadsföring- och analys av generellt kundbeteende med anledning av att utveckla Zleep Hotels tjänster.  Zleep Hotels kommer dock bara behandla dina kontaktupplysningar för direkt marknadsföring (nyhetsbrev m.m.), om du själv har godkänt och accepterat att ta emot nyheter från oss på hemsidan, och kan du alltid avanmäla dig.

Zleep Hotels är också lagligt bunden till att behandla din persondata. I lagen framgår det att viss persondata måste registreras vid check in.

7. Dina rättigheter

I enlighet med EU’s General Data Protection Regulation, har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få tillgång till en kopia av din persondata som Zleep Hotels behandlar. Tillgången kan vara begränsad för att skydda andra personers privatliv, firmahemligheter och inte materiella rättigheter kan vara begränsad.
 • Du har rätt till att ändra dina personupplysningar som finns registrerade hos Zleep Hotels.
 • Du har rätt till att få dina personupplysningar som är sparade av Zleep Hotels, raderade. Önskar du att dina uppgifter tas bort, raderas alla uppgifter som Zleep Hotels inte är bundna av lagen till att ha kvar.
 • Du har rätt att få tillgång till dina personupplysningar
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personupplysningar. Rätten till invändningar gäller bara vid särskilda tillfällen.

8. Återkallelse av godkännande

Om vi har bett om samtycke för att behandla personupplysningar om dig – till exempel marknadsföring – har du alltid rätt att dra tillbaka detta samtycke. Behandlingen av din persondata är baserad på godkännande, och du har rätt att ta tillbaka det godkännandet. Det här betyder att behandlingen av datan avslutas, undantag gäller om Zleep Hotels är bundna av lagen att fortsätta behandla denna persondata enligt lag. Om du vill utöva din rätt att återkalla din godkännelse, skicka vänligast en förfrågan till support@zleephotels.com. Zleep Hotels besvarar din förfrågan inom en månad efter mottagelse; är förfrågan komplicerad förlängs tidsrummet med två månader. Före din eventuella förfrågan kan behandlas, ska Zleep Hotels av säkerhetsmässiga skäl verifiera din identitet, t.ex. genom att se en kopia av körkort eller pass. Förfrågan avisas om det kräver oproportionerliga tekniska åtgärder eller påverkar beskyddet av andras personliga upplysningar.

9. Om du ansöker till ett jobb hos Zleep

När du söker en position hos Zleep Hotels, behandlas de angivna persondata i förbindelse med ansökan. Dessa upplysningar inkluderar vanligtvis namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-mail, utbildningsbakgrund samt nuvarande och tidigare anställningar. Dessutom ber vi kandidater till de utvalda positionerna att genomföra ett personlighetstest som behandlas av Zleep Hotels HR-avdelning och relevanta avdelningsledare. Alla dessa upplysningar används till kommunikation genom hela rekryteringsprocessen samt till att värdera om positionen ska erbjudas till kandidaten.

Persondata som angivs i förbindelse med anställning sparas i Zleep Hotels HRM-system, Emply. Alla relevanta ledare, HR-avdelningen och IT-administratörer har tillgång till dina upplysningar i överensstämmelse med persondatapolitiken för medarbetare.

Ansökningar från kandidater som inte anställs, sparas i sex månader efter ansökan är mottagen. Zleep Hotels inhämtar samtycke till att spara kandidatens upplysningar i rekryteringssystemet, och efter de inledande sex månaderna, kan kandidaten godkänna ett nytt samtycke för att ansökan förblir i systemet.

10. Lagringssäkerhet

Dina personupplysningar skyddas hos Zleep Hotels. Internt i organisationen är det anpassade regler om informationssäkerhet, som skyddar din data mot oauktoriserad offentliggörelse och tillgång från obehöriga. Zleep Hotels har fastsatt procedurer för tillgång av rättigheter som säkrar att anställda som behandlar känslig data är kontrollerade genom loggning och tillsyn. Dina personupplysningar kan därför bli delade och ges vidare internt i Zleep Hotels med största möjliga omsorg. Anledningen med att dela dina personupplysningar internt är att kunna utnyttja den optimala servicen.

I händelse av säkerhetsbrott underrättar Zleep Hotels dig genom att så snabbt som möjligt om det är tal om en hög risk för dig för diskrimination, ID-stöld, ekonomiskt förlust eller annan väsentlig olägenhet. Zleep Hotels säkerhetsprocedurer uppdateras löpande när ny teknologi utvecklas och implementeras.

11. Cookies

Cookies är små bitar data, som lagras på din dator när du surfar runt på nätet. Cookies används till exempel för att registrera ditt beteende på en specifik hemsida, och för att komma ihåg dig nästa gång du besöker samma hemsida. De upplysningar cookies registrerar, används oftast till statistik eller för att förbättra din upplevelse av hemsidan. En cookie kan inte innehålla ett virus, den är därför inte farlig för din dator.

Hos Zleep Hotels använder vi cookies på zleephotels.com (samt underdomäner) för att optimera hemsidan och dess funktionalitet. Våra cookies hjälper oss därför med att ge dig en så bra upplevelse som möjligt, när du besöker vår hemsida.

Du kan här nedanför, läsa mer om vilka cookies zleephotels.com använder, samt till vilket ändamål de används. Vi använder dessa cookies för att få en optimal drift av vår hemsida. Detta gäller bland annat Google Analytics, som vi använder till att analysera hur du använder vår hemsida. Den insamlade datan skickas och sparas på Googles servrar.

Du kan alltid ta bort cookies som du har liggande på din dator. Här nedan hittar du en guide till hur du tar bort cookies på den internetsidan du använder;

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål till Zleep Hotels insamling och behandling av personupplysningar, kan du hänvända dig skriftligt eller elektroniskt till:

Zleep Hotels
Dalbergstrøget 5, 1. sal
2630 Høje Taastrup
E-mail: support@zleephotels.com

Om vi eventuellt inte kan besvara dig, kan du registrera ett klagomål hos den danska Data Protection Agency. Deras nuvarande kontaktinformation hittar du på www.datatilsynet.dk.