Franchising

hos Zleep Hotels

We will soon be transitioning to our new website. Therefore, you might experience being forwarded to the new booking portal.

Vi är alltid intresserade av att utveckla och stärka vårt varumärke genom att öppna nya hotell. Framförallt finns det stor potential i de nordiska länderna, då det är vårt hem, och vi känner till marknadens behov. Rent specifikt är länder som Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, de baltiska länderna och Tyskland potentiella marknader.

Vi letar efter passionerade och målinriktade ledare, som ser potential i deras hotell. Söker du ett koncept som kan göra din verksamhet mer effektiv? Önskar du vara del av ett unikt varumärke? Zleep Hotels erbjuder ett beprövat och framgångsrikt hotellkoncept, som du enkelt kan implementera!

Koncept och vision

Zleep Hotels är ett hotellkoncept som fokuserar på att förenkla reseupplevelsen. Konceptet är därför simpelt: Våra rum består bara av det som gästen faktiskt behöver – inte mer, inte mindre. Vi är stolta över våra produkter, så vi kompromissar aldrig med kvalitén. Vi är igång med en större förvandling, som ska försäkra en jämn kvalité och bättre standard på alla våra hotell. När vi renoverar ett hotell, har vi som standard att alltid sätta in en ny kvalitetssäng, en bra, hållbar dusch i badrummet och en platt-TV. Kvalité är bara en av våra fem kärnvärderingar som vi omfattas av, både strategiskt och operativt. Vill du vara en del av en starkt förankrad kultur, som bl.a. består av ömsesidig respekt, ansvar och god värdskap? Läs mer om Zleep och våra värderingar här.

Vi effektiviserar vårt arbetssätt så att du kan fokusera på att driva ditt hotell. På servicekontoret hjälper vi dig med allt från B2B försäljning, marknadsföring och utveckling av tekniska lösningar, till prisstrategi, operativa utmaningar och att säkerställa stordriftsfördelar. Det simpla konceptet gör det enkelt att implementera.

Ska ditt hotell rebrandas?

Överväger du att döpa om ditt hotell och ge det ett nytt ansikte? Zleep Hotels är då ett bra val eftersom du når den breda befolkningen och optimerar bilden av ditt läge. Blir du franchisetagare av Zleep Hotels, blir du en del av ett varumärke vi bryr oss väldigt mycket om. Vårt unika varumärke ger åtskilliga konkurrensfördelar, som betyder att ditt hotell står starkare på marknaden med en klar identitet. Vi är måna om att ha en god relation och ett nära samarbete med varje enskild franchisetagare, så att vi tillsammans kan utveckla den bästa strategin för ditt hotell. Som vi säger till gästerna på hotellet, vi finns här för dig, när du behöver oss; på samma sätt fungerar vårt samarbete. Du kan därför förvänta dig ett starkt samarbete med Zleep Hotels.

För ägare av hotell och verksamhet

Som ägare får du en effektiv företagsmodell, som fokuserar på att få ut så mycket som möjligt ur din egendom. Vi använder dina kvadratmeter på bästa sätt, så att dina gäster får en maximal upplevelse på minimal plats. Ett nybyggt standard Zleep rum är 18 nettokvadratmeter, vilket är mer än nog för att gästen ska ha allt hen behöver. Det finns självfallet möjlighet att öka kapaciteten på det enskilda hotellet. I de gemensamma utrymmena kan vi erbjuda en inbjudande miljö, där vi kan förbättra merförsäljningen. Kontakta Zleep Hotels om ni vill ha en flexibel och trovärdig samarbetspartner med ett starkt varumärke.

För operatörer

Zleep Hotels är en stark samarbetspartner för operatörer. Vi erbjuder support inom en rad olika områden, såsom företagsförsäljning, prisstrategi, marknadsförning, IT-utveckling och mycket mer. Därutöver tillkommer naturligtvis att vi agerar bollplank när ni vill diskutera den dagliga hotelldriften, nya idéer eller andra funderingar ni har. Gör din vardag enklare, fokusera på det viktigaste och öka din omsättning. Bli en del av Zleep teamet.

Zleep Hotel Copenhagen Airport möte

 

 

 

 

Beton mörkgrå

Bli en del av Zleep

Som en del av Zleep ingår du i ett tätt samarbete med ett starkt och centralt servicekontor. Bland de många fördelarna, som du kan läsa mer om nedan, finns en stark position på marknaden och duktiga kollegor som hjälper till med allt från strategiutveckling till implementering. Skicka dina kontaktuppgifter och information om hotellet eller ditt projekt, så kontaktar vi dig.

Beton mörkgrå

Beläggningsoptimering

Vi investerar i big data teknologi, analyserar marknaden och använder aktivt benchmarking verktyg. Med hjälp av dessa verktyg optimerar Zleep Hotels’ revenue team löpande hotellens beläggning. Rumspriserna optimeras till lokal efterfrågan och säkrar därför starka resultat i förhållande till ett noga utvalt konkurrenssätt. Läs mycket mer om Zleep i broschyren ”This is Zleep”.

Zleep Hotel Aalborg

 

 

 

Fördelar med en Zleep Hotel franchise

Branding

Ditt hotell blir marknadsfört som ett Zleep hotell. Du integreras i vår marknadsföring både on- och offline, som hanteras av Zleep Hotels’ centrala marknadsföringsavdelning. Det betyder att du tar emot material till hotellet som på förhand är producerat, och att vi utvecklar specifika lösningar till de lokala verksamheterna, när det behövs. Vi arbetar konstant med att förbättra hemsidan, som är en viktig distributionskanal, och säkrar sökoptimering av ditt läge. Vi arbetar hela tiden med PR, lokala insatser, sociala medier, nyhetsbrev, banner- och sökannonser m.m.

Stordriftsfördelar

Som franchisetagare i Zleep Hotels får du möjlighet att handla genom våra leverantörer. Med vårt samarbete med inköpsföreningen Samhandel säkrar du konkurrenskraftiga priser på alla dina inköp. I stort sätt alla de produkter och tjänster som ett Zleep Hotel har behov av, kan köpas via en av de många starka avtal genom Samhandel eller genom avtal som är direkt kopplade till Zleep Hotels.

B2B-försäljning

Zleep Hotels har en egen säljavdelning som säkerställer lokala, nationella och internationella företagsavtal. Från dag ett får du som franchisetagare mer än 1000 företagsavtal knutna till ditt hotell. Verksamheterna får tillgång till ditt hotell med det existerande rabattavtalet, som garanterar en databas av kunder, så att du snabbt blir en förstaprioritet på din ort. Säljavdelningen söker själva upp verksamheter, researrangörer och föreningar, samtidigt som vi dagligen tar emot förfrågningar från nya företag som är intresserade av ett avtal hos Zleep Hotels.

Tillgång till distribution

Du får tillgång till en stark distributionskanal, som hanteras av våra gemensamma servrar. Det säkerställer nämligen att alla hotell i vårt system är synliga och till salu på alla relevanta försäljningskanaler. Ditt hotell får en egen profil på Zleep Hotels’ hemsida, där vi löpande optimerar innehållet och sökord. Vi hjälper också till med din närvaro på globala distributionssystem (GDS) och online agentsidor (OTA), och på samma sätt optimerar vi också din förekomst på sökmaskiner.

Bokningsavdelning

Zleep Hotels använder Oracles Opera som Property Management System (PMS), centralt reservationssystem (CRS) och Point-of-Sales (POS). Det är avgörande att vi samlar allt under ett system så att vi kan optimera din direkta försäljning via telefon och mail i vår kvalificerade bokningsavdelning. Dessutom är alla hotellens telefoner kopplade direkt till bokningsavdelningen, så att vi kan vidarebefordra alla samtal till ledig personal. Bokningsavdelningen gör det möjligt för dig att helt och hållet fokusera på dina gäster som kommer till hotellet, medan vi ser till att du fortsatt får in fler bokningar i framtiden.

Revenue Management

Vårt revenue management team har fingret på pulsen för ditt hotell och för marknaden generellt. Vår revenue avdelning analyserar marknaden och använder aktivt benchmarking-redskap, så att vi kan optimera ditt hotell för alla segment, och inte minst att ditt hotells priser alltid är konkurrenskraftiga och säljs till rätt pris vid rätt tidpunkt. På ditt hotell ska ni alltså inte lägga tid på att rätta era priser, det sköter vi. Vi lägger både en prisstrategi för hotellet och implementerar löpande optimala prissättningar, så din beläggning (OCC%) och RevPAR* hela tiden följer marknaden, och att ditt hotell har en stabil marknadsandel. Dina hotellrums prissättning optimeras i förhållande till den lokala efterfrågan, och vi gör naturligtvis allt för att upprätthålla ett bra resultat i förhållande till ett noga uträknat comp.set**. Vi strukturerar och kontrollerar dina prissättningar och hotellets tillgänglighet i det smarta revenue management systemet (RMS) Duetto, som föreslår prisändringar utifrån den big data den samlar in. Utöver det tittar vi på månadsstatistik och löpande månadsprognoser på rumsomsättning samt årliga budgetanalyser.

Träning och utbildning

Särskilt i samband med öppning eller omvandling av ditt hotell, hjälper vi med att hitta de perfekta medarbetarna, och att träna dem så att alla är väl förberedda att bli del av ett Zleep hotell. Vår HR-avdelning erbjuder löpande både träning och utbildning till vår absolut viktigaste resurs; våra kollegor. Oavsett om du letar efter värdar (receptionister), en supervisor till receptionen eller en hotellchef, så hjälper vi dig under hela processen. Zleep Hotels är känt som en ordentlig och välskött verksamhet med mycket bra relationer. Vi värnar om medarbetarna och säkrar en god balans mellan arbete och privatliv. Med en starkt förankrad kultur är vi utrustade till att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats, som kan hitta de bästa kandidaterna.

Avtalsfördelar

Vi gör en dygd av att vara en flexibel franchisegivare. Ditt samarbetsavtal med Zleep Hotels har därför en livslängd på minst tio år.

De kostnader för att bli en Zleep Hotels franchise och de löpande kostnaderna för att driva verksamheten, är separata.

Assisterad implementering

Vi står redo för vägledning och råd varje dag, men det är framförallt i samband med utvecklingen eller omvandlingen av ett Zleep hotell, som samarbetet är som störst. Vi hjälper till med varje del av implementeringen av varumärket. Det betyder att din personal får upplärning av systemen och arbetssättet, inledande pressarbete utförs och ditt hotell får en egen profil på hemsidan; revenue avdelningen lägger en prisstrategi som är optimal för ditt hotells läge.

Bokföring och ekonomi

Zleep Hotels’ ekonomiavdelning hanterar en lång rad uppgifter som gör den dagliga driften på hotellet mycket enklare. Vi hjälper med alla ekonomiärenden, bl.a. budgetering, ledningsrapportering, likviditetsshantring, lönerapportering, förberedelse av material för granskning och momsrapportering. Här tillkommer naturligtvis det dagliga arbetet med bokföring som inkluderar bokföring av kreditgivare (registrering, redovisning och betalning), bokföring av låntagare (inkl. insamling av fordringar) och finansiell bokföring (underhåll av lager, avstämningar och periodisering m.m.).

IT infrastruktur

Genom teknologi förbättrar vi våra resultat och effiktiviserar arbetssättet. När du blir franchisetagare av Zleep Hotels, blir du en del av en innovativ verksamhet, och du integreras i en stark IT infrastruktur. Till prisoptimering använder vi Duetto RMS; till koordinering av fakturering används Faktura-Boks; till schemaläggning får du tillgång till Planday; hotellet integreras med det centrala telefonsystemet; som property management system och reservationssystem använder hela hotellkedjan Micros’ Opera; och ditt hotell får en egen profil på hemsidan, som alltid utvecklas.

 • Zleep Hotel Aalborg check in
 • Zleep Hotel Aalborg
 • Zleep Hotel Aalborg Lobby
 • Zleep Hotel Aalborg
 • Zleep Hotel Aarhus Skejby
 • Zleep Hotel Aarhus Skejby
 • Zleep Hotel Aalborg
 • Zleep Hotel Aalborg lounge
 • Zleep Hotel Aalborg Check in

Hotellutveckling

Zleep Hotels’ tillväxtstrategi är att accelerera hotellutvecklingen, öka totala kapaciteten och förbättra de existerande hotellen i portfolion. Genom att skala vår effektiva arbetsmodell garanterar vi ytterligare värde för investerare, franchisetagare och andra samarbetspartners.

Krav på läge

Våra gäster reser med ett syfte. Vi vill gärna vara belägna i närheten av deras faktiska destination. Zleep hotellen gör det möjligt för de flesta att få en riktig hotellupplevelse. På hotellet ser vi till att våra gäster har de nödvändiga bekvämligheterna så att de får en god natts sömn och en bra upplevelse, men för att garantera ett bra läge, bör ett Zleep hotell vara:

 • Central beläget i en storstad eller nära ett företagsområde.
 • Nära huvudtrafikleder, kollektivtrafik och/eller flygplats
 • Lättillgängligt med offentlig transport

Utvecklingspotential

Zleep Hotels växer. Potentialen för varumärket är stort, vi har hittat en utmärkt kombination mellan kvalité, effektivisering och en god kultur. Hotellkonceptet är lätt att implementera, och som franchisetagare finns det riktigt goda utvecklingsmöjligheter. Följande möjligheter ägnar sig Zleep Hotels särskilt till:

 • Omvandling av existerande hotell
 • Sanering av existerande byggnader
 • Nya hotellkonstruktioner

Ansök nu

  Vad är din plan?


  *ADR betyder ”average daily rate” (genomsnittligt dagspris), medan RevPar står för ”revenue per available room” (omsättning per tillgängligt rum). Den förstnämnda hänvisar till det genomsnittliga priset som tas för det sålda rummet i en given period. Det sistnämnda visar det genomsnittliga priset jämfört med antalet tillgängliga rum under en given tidsperiod, även de rum som står tomma.

  **Ett comp.set är en lista av noga utvalda konkurrenter. Dessa utarbetas för varje enskilt hotell och innehåller de strategiskt närmaste konkurrenterna i området. Ett comp.set ger en överblick som kan användas för att analysera hur hotellet presterar i jämförelse med konkurrenterna.

  Senaste nyheterna